Life

179 Pins
 6mo
Collection by
an image of a diagram with the words do thap nih than duyen
a cartoon character standing on top of a rock in the water with a red paper boat
Câu chuyện 3 chú lừa và bài học triết lý: Mệnh do tôi lập, phúc do tôi cầu
Dao, Life
Tà niệm và Chánh niệm
a cartoon buddha sitting in the grass with an inscription above it that says vo thuong
Vô thường
Tính chất của mọi sự vật hiện tượng là vô thường, sinh lên rồi diệt đi, không sẵn có thường xuyên có ở đâu cả!
an open book with writing on it in the middle of a hand holding up a page
an old photo with the caption in english and chinese on it, along with other ancient ruins
30 bài học vi diệu trích dẫn từ 'Muôn kiếp nhân sinh 2' làm thay đổi cuộc sống của bạn
an image of the mountains and sky with words written on it in different languages,
30 bài học vi diệu trích dẫn từ 'Muôn kiếp nhân sinh 2' làm thay đổi cuộc sống của bạn
Câu nói hay trong muôn kiếp nhân sinh 2
an image of the planets in space with a quote from nelson kref han shinn
30 bài học vi diệu trích dẫn từ 'Muôn kiếp nhân sinh 2' làm thay đổi cuộc sống của bạn
Bài học từ muôn kiếp nhân sinh 2
an image of a group of people standing in front of a light with the words, china
Luôn nhìn thấy lỗi ở người khác: nỗi bất hạnh lớn lao của những cái đầu chứa đầy thành kiến
Luôn nhìn thấy lỗi ở người khác: Nỗi bất hạnh lớn lao của những cái đầu chứa đầy thành kiến - Ảnh 2.
an image of the mountains and sky with a quote on it that says, i can't go through this misty mountain range
30 bài học vi diệu trích dẫn từ 'Muôn kiếp nhân sinh 2' làm thay đổi cuộc sống của bạn
the words are written in black and white on a white background, with an image of a
[ truyện tranh]~Phù thủy và đứa trẻ - vài câu nói