A soldier from Co. A, 3rd Bn., 73rd Airborne Armor Regt., 82nd Airborne Div., lays out equipment for an M-551 Sheridan light tank prior to the 82nd Airborne Division live-fire exercise during Operation Desert Shield.

A soldier from Co., lays out equipment for an Sheridan light tank prior to the Airborne Division live-fire exercise during Operation Desert Shield.

Challenger 2 Main Battle Tank, United Kingdom  Challenger 2 on the firing range.

Challenger 2 Main Battle Tank, United Kingdom Challenger 2 on the firing range.

A British Challenger 2 Main Battle Tank from the Royal Dragoon Guards

British Royal Army - "Challenger Main Battle Tank - Crew: 4 (Commander, Gunner, Loader/Operator, Driver) Armament: 1 x (Rifled) Rounds) and 1 x Chain Machine Gun (Commander's Cupola) In Service Built

Xe tăng M60 Patton là loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) được giới thiệu vào tháng 12 năm 1960. Loại xe này đã trở thành phương tiện chủ lực của quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh lạnh, sau khi tiểu đoàn xe tăng hạng nặng cuối cùng (sử dụng xe M103) bị giải thể vào 1963. Vào tháng 3 năm 1959, mẫu xe này được chuẩn hóa dưới tên 105 mm Gun Full Tracked Combat Tank M60.

Xe tăng M60 Patton là loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) được giới thiệu vào tháng 12 năm 1960. Loại xe này đã trở thành phương tiện chủ lực của quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh lạnh, sau khi tiểu đoàn xe tăng hạng nặng cuối cùng (sử dụng xe M103) bị giải thể vào 1963. Vào tháng 3 năm 1959, mẫu xe này được chuẩn hóa dưới tên 105 mm Gun Full Tracked Combat Tank M60.

Pinterest
Search