Explore Short Stories, Probar, and more!

O meu mundo  O meu mundo é ese colchón de espuma que amortigua os golpes, esa burbulla de felicidade que alenta os soños, ese universo protector que coida o espíritu. É o marco da fotografía que retrata a miña existencia: en primeiro plano o máis importante, o menos, ó fondo. É o cuberto do que non apetece saír se queima o sol, a illa á que apetece chegar se hai tormenta. O meu mundo, tanto e, á vez, tan pouco.

O meu mundo O meu mundo é ese colchón de espuma que amortigua os golpes, esa burbulla de felicidade que alenta os soños, ese universo protector que coida o espíritu. É o marco da fotografía que retrata a miña existencia: en primeiro plano o máis importante, o menos, ó fondo. É o cuberto do que non apetece saír se queima o sol, a illa á que apetece chegar se hai tormenta. O meu mundo, tanto e, á vez, tan pouco.

Perversión  Sen contar, un sabor no padal, as primeiras notas dunha canción no ouvido, unha imaxe na retina, un arrecendo no nariz fan saltar un resorte na memoria e, de súpeto, un calafrío de felicidade percorre o corpo. E será unha corrupción das sensacións, unha malversación dos estímulos, unha perversión da memoria se queredes pero, ás veces, busco ese sabor, esas primeiras notas, esa imaxe, ese arrecendo a man tenta.

Perversión Sen contar, un sabor no padal, as primeiras notas dunha canción no ouvido, unha imaxe na retina, un arrecendo no nariz fan saltar un resorte na memoria e, de súpeto, un calafrío de felicidade percorre o corpo. E será unha corrupción das sensacións, unha malversación dos estímulos, unha perversión da memoria se queredes pero, ás veces, busco ese sabor, esas primeiras notas, esa imaxe, ese arrecendo a man tenta.

Life  Life, according to the dictionary, a collection of biological phenomena; but if the definition were that easy we would not think it over and over again. Will it make sense in the end? I wish I knew... or better, I wish I didn't need to know. Which is the difference between that inert something and this latent something of a microsecond before? How does life suddenly spring up from a dry seed? Who puts the spell on those biological phenomena? No. Seriously. Who?

Life Life, according to the dictionary, a collection of biological phenomena; but if the definition were that easy we would not think it over and over again. Will it make sense in the end? I wish I knew... or better, I wish I didn't need to know. Which is the difference between that inert something and this latent something of a microsecond before? How does life suddenly spring up from a dry seed? Who puts the spell on those biological phenomena? No. Seriously. Who?

Vida  La vida, según el diccionario, un conjunto de fenómenos biológicos; pero si fuese la definición tan fácil no le daríamos tantas vueltas. ¿Tendrá sentido al final? Quien lo supiera... o mejor, quien no necesitase saberlo. ¿Qué diferencia ese algo inerte de aquel algo latente de un microsegundo antes? ¿Cómo nace de repente la vida de la semilla seca? ¿Quién conjura esos fenómenos biológicos? No. En serio ¿Quién?

Vida La vida, según el diccionario, un conjunto de fenómenos biológicos; pero si fuese la definición tan fácil no le daríamos tantas vueltas. ¿Tendrá sentido al final? Quien lo supiera... o mejor, quien no necesitase saberlo. ¿Qué diferencia ese algo inerte de aquel algo latente de un microsegundo antes? ¿Cómo nace de repente la vida de la semilla seca? ¿Quién conjura esos fenómenos biológicos? No. En serio ¿Quién?

Pinterest
Search