Sai, Inojin, and Ino. / SaiIno. I'm SO mad that she has Sai because I LOVE him!!

Sai, Inojin, and Ino. / SaiIno. I'm SO mad that she has Sai because I LOVE him!!

Inojin, Boruto, Otaku Mode, Naruto Shippuden, Sasuke, Comic Strips, Cartoons, Costumes, Animated Cartoons

Naruto boys as kids

Naruto, Sakuke, Shikamaru, Choji and Kiba Lol It looks like Sasuke and Naruto are using a get-along-bucket.

Pinterest
Search