Explora Oscuro, Verde, ¡y mucho más!

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Vagó tancat amb garita: Vagó de mercaderies tancat amb garita de color gris fosc. Té una porta central corredissa als laterals per pujar i baixar mercaderies.  Vagón cerrado con garita: Vagón de mercancías cerrado con garita de color gris oscuro. Tiene una puerta central corredera en los laterales para subir y bajar mercancías.

Vagó tancat amb garita: Vagó de mercaderies tancat amb garita de color gris fosc. Té una porta central corredissa als laterals per pujar i baixar mercaderies. Vagón cerrado con garita: Vagón de mercancías cerrado con garita de color gris oscuro. Tiene una puerta central corredera en los laterales para subir y bajar mercancías.

Furgó mercaderies Cabouse 1435: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa numerat 1435 dels anys 60. És de color grana amb sostre negre. Furgón de mercancías Cabouse 1435: Furgón de cola de mercancías tipo Cabouse con caja numertat 1435 dels anys 60. Es de color granate con techo negro.

Furgó mercaderies Cabouse 1435: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa numerat 1435 dels anys 60. És de color grana amb sostre negre. Furgón de mercancías Cabouse 1435: Furgón de cola de mercancías tipo Cabouse con caja numertat 1435 dels anys 60. Es de color granate con techo negro.

Locomotora dièsel SNCF C610 06: Maqueta d'un tractor de la SNCF de color verd, amb el parafangs protegit amb una barana. Locomotora diésel SNCF C610 06: Maqueta de un tractor de la SNCF de color verde, con el guardabarros protegido por una barandilla.

Locomotora dièsel SNCF C610 06: Maqueta d'un tractor de la SNCF de color verd, amb el parafangs protegit amb una barana. Locomotora diésel SNCF C610 06: Maqueta de un tractor de la SNCF de color verde, con el guardabarros protegido por una barandilla.

Vagó tipus tancat "Central Pacific": Vagó tipus tancat "Central Pacific" de color taronja amb inscripcions i sostre de color negre. Té una porta central als laterals per carregar i descarregar fàcilment. Vagón tipo cierre "Central Pacific": Vagón tipo cierre "Central Pacific" de color naranja con inscripciones y techo de color negro.  Tiene una puerta central en los lados para cargar y descargar fácilmente.

Vagó tipus tancat "Central Pacific": Vagó tipus tancat "Central Pacific" de color taronja amb inscripcions i sostre de color negre. Té una porta central als laterals per carregar i descarregar fàcilment. Vagón tipo cierre "Central Pacific": Vagón tipo cierre "Central Pacific" de color naranja con inscripciones y techo de color negro. Tiene una puerta central en los lados para cargar y descargar fácilmente.

Vagó mercaderies tipus obert: Vagó mercaderies tipus obert de color marró amb inscripcions blanques. Vagón de mercancías tipo abierto: Vagón de mercancías tipo abierto de color marrón con inscripciones blancas.

Vagó mercaderies tipus obert: Vagó mercaderies tipus obert de color marró amb inscripcions blanques. Vagón de mercancías tipo abierto: Vagón de mercancías tipo abierto de color marrón con inscripciones blancas.

Cotxe d'acompanyament: Maqueta de Cotxe d'acompanyament de color marró i sostre platejat amb compartiment de "Cap de tren" sobre-elevat. Té una petita xemeneia. Coche de acompañamiento: Maqueta de coche de acompañamiento de color marrón y techo plateado con compartimiento de "Cabeza de tren" sobre-elevado. Tiene una pequeña chimenea.

Cotxe d'acompanyament: Maqueta de Cotxe d'acompanyament de color marró i sostre platejat amb compartiment de "Cap de tren" sobre-elevat. Té una petita xemeneia. Coche de acompañamiento: Maqueta de coche de acompañamiento de color marrón y techo plateado con compartimiento de "Cabeza de tren" sobre-elevado. Tiene una pequeña chimenea.

Furgó d'equipatges: Furgó d'equipatges SBB CFF de color verd fosc i sostre gris. És totalment metàl·lic. Furgón de equipajes: Furgón de equipajes SBB CFF de color verde oscuro y techo gris. Es totalmente metálico.

Furgó d'equipatges: Furgó d'equipatges SBB CFF de color verd fosc i sostre gris. És totalment metàl·lic. Furgón de equipajes: Furgón de equipajes SBB CFF de color verde oscuro y techo gris. Es totalmente metálico.

Ténder 130 de la SNCF: Tènder de la SNCF de color verd amb franges vermelles. A més la part dels topalls també és vermella. La part superior és molt detallada. Ténder 130 de la SNCF: Ténder de la SNCF de color verde con franjas rojas. Además la parte de los topes también es roja. La parte superior es muy detallada.

Ténder 130 de la SNCF: Tènder de la SNCF de color verd amb franges vermelles. A més la part dels topalls també és vermella. La part superior és molt detallada. Ténder 130 de la SNCF: Ténder de la SNCF de color verde con franjas rojas. Además la parte de los topes también es roja. La parte superior es muy detallada.

Furgó de mercaderies Cabouse 540: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa. Color taronja amb una franja horitzontal blanca. Furgón de mercancías Cabouse 540: Furgon de cola de mercancías tipo Cabouse con caja. Color naranja con una franja horizontal blanca.

Furgó de mercaderies Cabouse 540: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa. Color taronja amb una franja horitzontal blanca. Furgón de mercancías Cabouse 540: Furgon de cola de mercancías tipo Cabouse con caja. Color naranja con una franja horizontal blanca.

Pinterest
Buscar