Explore Dark, Puertas, and more!

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Vagó tipus tancat americà: Vagó tipus americà tancat de color blanc amb sostre vermell. Porta anuncis publicitaris pintats en varis colors de la marca comercial "Kellogg's" a les parets laterals. Vagón tipo cierre americano: Vagón tipo cierre americano de color blanco con techo rojo. Lleva anuncios pintados en varios colores de la marca comercial "Kellogg's" en las paredes laterales.

Vagó tipus tancat americà: Vagó tipus americà tancat de color blanc amb sostre vermell. Porta anuncis publicitaris pintats en varis colors de la marca comercial "Kellogg's" a les parets laterals. Vagón tipo cierre americano: Vagón tipo cierre americano de color blanco con techo rojo. Lleva anuncios pintados en varios colores de la marca comercial "Kellogg's" en las paredes laterales.

Vagó de mercaderies tancat: Vagó de mercaderies tancat amb porta central corredissa mòbil. Passarel·les al sostre i escala lateral. És de color platejat amb dibuix taronja i inscripcions negres. Vagón mercancías cerrado: Vagón de mercancías cerrado con puerta central corredera movible. Pasarelas en el techo y escalera lateral. Es de color plateado con dibujo naranja e inscripciones negras.

Vagó de mercaderies tancat: Vagó de mercaderies tancat amb porta central corredissa mòbil. Passarel·les al sostre i escala lateral. És de color platejat amb dibuix taronja i inscripcions negres. Vagón mercancías cerrado: Vagón de mercancías cerrado con puerta central corredera movible. Pasarelas en el techo y escalera lateral. Es de color plateado con dibujo naranja e inscripciones negras.

Locomotora dièsel SNCF C610 06: Maqueta d'un tractor de la SNCF de color verd, amb el parafangs protegit amb una barana. Locomotora diésel SNCF C610 06: Maqueta de un tractor de la SNCF de color verde, con el guardabarros protegido por una barandilla.

Locomotora dièsel SNCF C610 06: Maqueta d'un tractor de la SNCF de color verd, amb el parafangs protegit amb una barana. Locomotora diésel SNCF C610 06: Maqueta de un tractor de la SNCF de color verde, con el guardabarros protegido por una barandilla.

Locomotora de vapor amb  tènder SNCF 232: Amb tènder separat de color verd, amb el sostre de la cabina i la part davantera de color negre. Té detalls platejats i alguns en vermell com els cartells de les inscripcions. Locomotora SNCF 232 con ténder separado de color verde, con el techo de la cabina y la parte delantera de color negro. Tiene detalles plateados y algunos en rojo como los carteles de las inscripciones.

Locomotora de vapor amb tènder SNCF 232: Amb tènder separat de color verd, amb el sostre de la cabina i la part davantera de color negre. Té detalls platejats i alguns en vermell com els cartells de les inscripcions. Locomotora SNCF 232 con ténder separado de color verde, con el techo de la cabina y la parte delantera de color negro. Tiene detalles plateados y algunos en rojo como los carteles de las inscripciones.

Furgó de mercaderies Cabouse 540: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa. Color taronja amb una franja horitzontal blanca. Furgón de mercancías Cabouse 540: Furgon de cola de mercancías tipo Cabouse con caja. Color naranja con una franja horizontal blanca.

Furgó de mercaderies Cabouse 540: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa. Color taronja amb una franja horitzontal blanca. Furgón de mercancías Cabouse 540: Furgon de cola de mercancías tipo Cabouse con caja. Color naranja con una franja horizontal blanca.

Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401, sense carenar per a poder veure els mecanismes interns. Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401 sin carenar para poder ver los mecanismos internos.

Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401, sense carenar per a poder veure els mecanismes interns. Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401 sin carenar para poder ver los mecanismos internos.

Vagó cisterna: Composició de 4 vagons cisterna tipus americà pel transport de productes químics. Són de color blanc amb inscripcions en vermell. Vagón cisterna: Composición de 4 vagones cisterna tipo americano para el transporte de productos químicos. Son de color blanco con inscripciones en rojo.

Vagó cisterna: Composició de 4 vagons cisterna tipus americà pel transport de productes químics. Són de color blanc amb inscripcions en vermell. Vagón cisterna: Composición de 4 vagones cisterna tipo americano para el transporte de productos químicos. Son de color blanco con inscripciones en rojo.

Locomotora dièsel 337: Locomotora dièsel 337 (2 unitats) totalment metàl·liques amb 3 franges horitzontals de diferents colors (crema, negre i vermell). El sostre és negre. Locomotora diésel 337: Locomotora diésel 337 (2 uds.) totalmente metálicas con 3 franjas horizontales de diferentes colores (crema, negro y rojo). El techo es negro.

Locomotora dièsel 337: Locomotora dièsel 337 (2 unitats) totalment metàl·liques amb 3 franges horitzontals de diferents colors (crema, negre i vermell). El sostre és negre. Locomotora diésel 337: Locomotora diésel 337 (2 uds.) totalmente metálicas con 3 franjas horizontales de diferentes colores (crema, negro y rojo). El techo es negro.

Vagó cisterna: Vagó cisterna amb garita. És de color groc amb inscripcions en vermell on posa "MINOL". Té escales laterals de color negre. Vagón cisterna: Vagón cisterna con garita. Es de color amarillo con inscripciones en rojo donde pone "MINOL". Tiene escaleras laterales de color negro.

Vagó cisterna: Vagó cisterna amb garita. És de color groc amb inscripcions en vermell on posa "MINOL". Té escales laterals de color negre. Vagón cisterna: Vagón cisterna con garita. Es de color amarillo con inscripciones en rojo donde pone "MINOL". Tiene escaleras laterales de color negro.

Vagó de mercaderies Chessie System: Vagó de mercaderies tancat tipus americà de color blau amb inscripcions grogues. Vagón de mercancías Chessie System: Vagon de mercancías cierre tipo americano de color azul con insripciones amarillas.

Vagó de mercaderies Chessie System: Vagó de mercaderies tancat tipus americà de color blau amb inscripcions grogues. Vagón de mercancías Chessie System: Vagon de mercancías cierre tipo americano de color azul con insripciones amarillas.

Cotxe"llit" de la Compagnie Internacionale wagons-lits: Cotxe "llit" de la Compagnie Internacionale wagons-lits de color blau amb el sostre blanc i llanternó. Té inscripcions de la Compagnie i l'escut de la mateixa. Coche "cama" de la Compagnie Internacionale wagons-lits: Coche cama de la Compagnie Internacionale wagons-lits de color azul con el techo blanco y linternón. Tiene inscripciones de la Compagnie y el escudo de la misma.

Cotxe"llit" de la Compagnie Internacionale wagons-lits: Cotxe "llit" de la Compagnie Internacionale wagons-lits de color blau amb el sostre blanc i llanternó. Té inscripcions de la Compagnie i l'escut de la mateixa. Coche "cama" de la Compagnie Internacionale wagons-lits: Coche cama de la Compagnie Internacionale wagons-lits de color azul con el techo blanco y linternón. Tiene inscripciones de la Compagnie y el escudo de la misma.

Locomotora vapor SNCF 1-4-1: Locomotora vapor SNCF 1-4-1, totalment negra amb un cartell identificatiu de la SNCF i la part davantera en vermell. La part inferior de la cabina està molt detallada. Locomotora vapor SNCF 1-4-1: Locomotora de vapor SNCF 1-4-1, totalmente negra con un cartel identificativo de la SNCF y la parte delantera en rojo. La parte interior de la cabina está muy detallada

Locomotora vapor SNCF 1-4-1: Locomotora vapor SNCF 1-4-1, totalment negra amb un cartell identificatiu de la SNCF i la part davantera en vermell. La part inferior de la cabina està molt detallada. Locomotora vapor SNCF 1-4-1: Locomotora de vapor SNCF 1-4-1, totalmente negra con un cartel identificativo de la SNCF y la parte delantera en rojo. La parte interior de la cabina está muy detallada

Cotxe de mercaderies tipus tancat: Vagó de mercaderies tipus tancat amb porta central corredissa per l'apertura. Pasarel·les de sostre i escales d'accès. Vagón de mercancías tipo cerrado: Vagón de mercancías tipo cerrado con puerta central corredera para la apertura. pasarelas de techo y escaleras de acceso.

Cotxe de mercaderies tipus tancat: Vagó de mercaderies tipus tancat amb porta central corredissa per l'apertura. Pasarel·les de sostre i escales d'accès. Vagón de mercancías tipo cerrado: Vagón de mercancías tipo cerrado con puerta central corredera para la apertura. pasarelas de techo y escaleras de acceso.

Locomotora dièsel serie F7: Locomotora dièsel sèrie F7 de Amtrak 505 de color gris i vermell amb sostre negre. Té inscrit la numeració 505 i porta "trompeta" al sostre. Locomotora diésel serie F7: Locomotora diésel serie F7 de Amtrak 505 de color gris i vermell amb sostre negre. Té inscrit a la numeració 505 i porta "trompeta" al sostre.

Locomotora dièsel serie F7: Locomotora dièsel sèrie F7 de Amtrak 505 de color gris i vermell amb sostre negre. Té inscrit la numeració 505 i porta "trompeta" al sostre. Locomotora diésel serie F7: Locomotora diésel serie F7 de Amtrak 505 de color gris i vermell amb sostre negre. Té inscrit a la numeració 505 i porta "trompeta" al sostre.

Furgó de mercaderies Cabouse Amtrak: Furgó de cua de mercaderies tipo "Cabouse" amb caixa numerada 233. És de color taronja i disposa d'un compartiment sobre-elevat pel "Cap de tren". Furgón de mercancías Cabouse Amtrak: Furgón de cola de mercancías tipo "Cabouse" con caja numerada 233. Es de color naranja y dispone de un compartimiento sobre-elevado para el "cabeza de tren".

Furgó de mercaderies Cabouse Amtrak: Furgó de cua de mercaderies tipo "Cabouse" amb caixa numerada 233. És de color taronja i disposa d'un compartiment sobre-elevat pel "Cap de tren". Furgón de mercancías Cabouse Amtrak: Furgón de cola de mercancías tipo "Cabouse" con caja numerada 233. Es de color naranja y dispone de un compartimiento sobre-elevado para el "cabeza de tren".

Pinterest
Search