Explore Bern and more!

Sûnder de bern...

Sûnder de bern...

Goeie memmen ha....

Goeie memmen ha....

Het beste wat een vader kan doen voor zijn kind is die zijn moeder liefhebben

It bêste wat in heit dwaan kin foar syn bern is harren mem leafhawwe.

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

It geduld fan in mem...

It geduld fan in mem.

0c1ed8190709621686c6e2e1db3098f2.jpg 591×591 pixels

0c1ed8190709621686c6e2e1db3098f2.jpg 591×591 pixels

Fries gedicht #ik wilde dat jij jezelf kon zien Door mijn ogen Dan had je kunnen zien Hoe geweldig je eigenlijk bent.."

Fries gedicht #ik wilde dat jij jezelf kon zien Door mijn ogen Dan had je kunnen zien Hoe geweldig je eigenlijk bent.."

#www.pand56.nl #SPREUK VAN DE DAG - in bytsje bryk is minskelyk - niemand is perfect http://www.fanvanfryslan.nl

#www.pand56.nl #SPREUK VAN DE DAG - in bytsje bryk is minskelyk - niemand is perfect http://www.fanvanfryslan.nl

Doodlecraft: How to Fake Script Calligraphy!.

How to Fake Script Calligraphy! Scrolly, scripty, flowy, gorgeous penmanship is all the rage right now! Calligraphy is beautiful but can be difficult. How to diy fake faux calligraphy. Perfect script writing for wedding invitations or Christmas cards!

friese uitspraken - Google zoeken

frisians have a lot of sayings.

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Dit Friese tekstbord heeft de Fryske tekst Genietsje fan de lytse dingen...'

Dit Friese tekstbord heeft de Fryske tekst Genietsje fan de lytse dingen...'

As dyn bern lyts binne...

As dyn bern lyts binne.

Pinterest
Search