More ideas from Nazareth
Boku no Hero Academia || Katsuki Bakugou, Kirishima Eijirou, "KiriBaku" #mha

Boku no Hero Academia Yaoi, Kiribaku / Bakushima

Boku no Hero Academia ||1/2|| Todoroki Shouto, Katsuki Bakugou, "TodoBaku" #mha (don't ship but beautiful)

My Hero Academia - Bakugou Katsuki x Todoroki Shouto - Todoroki Shouto x Bakugou Katsuki - TodoBaku - BakuTodo