When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Anime mermaid

Discover Pinterest’s 10 best ideas and inspiration for Anime mermaid. Get inspired and try out new things.
Mermaid by MilkyWay-Galaxy

Description A light mermaid from deep ocean~ *////* Really love mermaids lately, did this a long time ago, but to lazy to upload her here. The scales really hard to do but, kinda love the result~ >///<

ArtStation - Mermaid, Chungla .

ArtStation is the leading showcase platform for games, film, media & entertainment artists.

dog_578
dog_578 saved to Art
Após sair da Grand line, e pegar carona com o maior espadachim do mun… #romance # Romance # amreading # books # wattpad

Após sair da Grand line, e pegar carona com o maior espadachim do mundo, apenas pra passar uma mensagem de seu velho companheiro, punhos de fogo, decide entrar pro Bando do Chapéu de palha. E assim as aventuras de Naomi. !!!!Não segue a ordem do anime, então as lutas vão ser bem diferentes!!!! !!!! Várias cenas que estão no anime pode não estar aqui e vice e versa !!!! !!!! Conteúdo adulto !!!! !!!! Contêm, drogas, bebidas, tortura e sexo !!!!

ᴡʜᴀᴛ ɪꜰ ʟᴜᴄʏ ᴡᴀꜱɴ'ᴛ ᴡᴏʀᴛʜʏ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴄᴇʟᴇꜱᴛɪᴀʟ ᴋᴇʏꜱ? ᴡʜᴀᴛ ɪꜰ ʜᴇʀ ʟɪᴛᴛʟᴇ … #fanfiction #Fanfiction #amreading #books #wattpad

ᴡʜᴀᴛ ɪꜰ ʟᴜᴄʏ ᴡᴀꜱɴ'ᴛ ᴡᴏʀᴛʜʏ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴄᴇʟᴇꜱᴛɪᴀʟ ᴋᴇʏꜱ? ᴡʜᴀᴛ ɪꜰ ʜᴇʀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ꜱɪꜱᴛᴇʀ ᴡᴀꜱ ᴀɴᴅ ᴡʜᴀᴛ ɪꜰ ꜱʜᴇ ꜰɪɴᴅꜱ ᴏᴜᴛ ᴛʜᴀᴛ ʜᴇʀ ᴍᴏᴛʜᴇʀ ᴡᴀꜱ ʜɪᴅɪɴɢ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴛʜᴇ ᴢᴏᴅɪᴀᴄꜱ ᴡɪᴛʜɪɴ ʜᴇʀ ʀᴏᴏᴍ. ⚠️ᴛʜᴇ ꜱᴘɪʀɪᴛꜱ ᴡɪʟʟ ʟᴏᴏᴋ ᴅɪꜰꜰᴇʀᴇɴᴛ ꜱɪɴᴄᴇ ꜱʜᴇ ʜᴀꜱ ᴍᴏʀᴇ ᴍᴀɢɪᴄᴀʟ ᴘᴏᴡᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʟᴜᴄʏ⚠️

Nàng là một độc dược nổi tiếng ở hắc đạo, nếu nhắc đến độc tất cả mọi… #phitiểuthuyết # Phi Tiểu Thuyết # amreading # books # wattpad

Nàng là một độc dược nổi tiếng ở hắc đạo, nếu nhắc đến độc tất cả mọi người đầu tiên nghĩ đến cái tên Y Thiên. Mọi người đều biết chỉ có cô không muốn cứu chứ không có không cứu được. Một ngân châm cô hạ xuống trị giá 50 000 000 USD, một mạng người. Độc đối với cô chỉ là trò chơi, không độc nào không giải được. Mọi thế lực trong hắc đạo đều phải nể cô ba phần. Một lần cô bạn thân của cô đưa cho cô một cuốn truyện bảo đọc cho đỡ chán đời, cô đọc nó trong giờ giải lao ở phòng thí nghiệm, đọc…