Kata Unsu - Karate-Do ITKF

Kata Unsu - Karate-Do ITKF

Teki Shodan Copa Nishiyama 2014

Teki Shodan Copa Nishiyama 2014

VI° Copa Nishiyama 2014

VI° Copa Nishiyama 2014

Copa Nishiyama 2014 - Eliminatorias Jorge Martinez - Federico Gerhardt

Copa Nishiyama 2014 - Eliminatorias Jorge Martinez - Federico Gerhardt

III Torneo Regional Brandsen

III Torneo Regional Brandsen

Heian Shodan - Gasshuku 2014 Concordia, Entre Ríos

Heian Shodan - Gasshuku 2014 Concordia, Entre Ríos

Documental del Shihan Gichin Funakoshi | Dojo TORAKAN

Documental del Shihan Gichin Funakoshi | Dojo TORAKAN

Sensei Gómez vs Sensei Rorra - Uruguay

Sensei Gómez vs Sensei Rorra - Uruguay

Torneo Panamericano de Karate Tradicional - Formosa 2013

Torneo Panamericano de Karate Tradicional - Formosa 2013

Gasshuku Pando 2013

Gasshuku Pando 2013

2° Torneo Americano de Karate-Do Tradicional - 1962

2° Torneo Americano de Karate-Do Tradicional - 1962

Pinterest
Search