Imagini crestine

174 Pins
 · Last updated 1mo
Curated by
an image of clouds and trees in the sky with a bible verse written on it
Dumnezeu este cu noi: Versete care arată că El este cu noi - Calea Ingusta
Dumnezeu este cu noi: Versete care arată că El este cu noi - Calea Ingusta
an orange background with a heart on it and the words in spanish are written below
Dumnezeu este cu noi: Versete care arată că El este cu noi - Calea Ingusta
Dumnezeu este cu noi: Versete care arată că El este cu noi - Calea Ingusta
the sun is setting with an image of birds flying in front of it, and there is
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
a stairway leading to the sky with clouds and a man standing on top of it
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
a cross with the sun setting in the background and an image of jesus on it
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
a long table with white flowers on it in front of a cloudy sky and clouds
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
a cross sitting on top of a mountain with the sun setting in the sky behind it
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
a man standing on top of a beach next to the ocean with his arms wide open
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
two hands holding a small green plant with the words genza 2 7
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
Versete de recunoștință pentru viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu - Calea Ingusta
Dumnezeu lucrează spre binele celor care îl iubesc. (Romani 8:28) - Calea Ingusta
Dumnezeu lucrează spre binele celor care îl iubesc. (Romani 8:28) - Calea Ingusta
Dumnezeu lucrează spre binele celor care îl iubesc. (Romani 8:28) - Calea Ingusta
a tree with pink flowers in the shape of a heart, and an image of a road
Cum să postești într-un mod plăcut lui Dumnezeu: Lecții biblice - Calea Ingusta
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. (Isaia 58:11)
a poem written in spanish with an image of rain falling on the ground and it is raining
Cum să postești într-un mod plăcut lui Dumnezeu: Lecții biblice - Calea Ingusta
Aceasta să vă fie o lege veşnică: în luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. 30 Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi ca să vă curăţaţi: veţi fi curăţaţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului. 31 Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veşnică. (Leviticul 16:29-31)
an image of a man with chains in his hands and the caption reads,
Cum să postești într-un mod plăcut lui Dumnezeu: Lecții biblice - Calea Ingusta
Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; (Isaia 58:6)
Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (explicație).(Filipeni 4:13) - Calea Ingusta
Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (explicație).(Filipeni 4:13) - Calea Ingusta
Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (explicație).(Filipeni 4:13) - Calea Ingusta
a person walking down a dirt road in the middle of a forest with trees on both sides
Nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Studiu despre Isaia 41:10 - Calea Ingusta
Nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Studiu despre Isaia 41:10 - Calea Ingusta